در صورت خرید از محصولاتی که متریال مشخضی ندارند و مبلغ پراختی آنها متغیر هست مشتریان محترم از کارت به کارت استفاده کنند

در صورت مشکل در درگاه بانک مشتریان از کارت به کارت استفاده کنند.

بعد از کارت به کارت حتما فیش واریزی ارسال شود

برای ارسال فیش واریزی با مجموعه فارسیان دکور هماهنگ شود

 

تلفن هماهنگی 02133162083

 شماره کارت پرداخت از طریق کارت 

6104337524053764

بانک ملت خانم محبوبه عربعامری