توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های فارسیان دکور منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه است.

در صورتی که در قوانین مندرج تغییری ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

بند1:

در هنگام سفارش پوستر دیواری مشتری موظف است که 10 سانتی متر بیشتر از اندازه اصلی خود برای طول و عرض وارد کند، در صورتیکه مقدار گفته شده لحاظ نگردد مسئولیت آن بر عهده مشتری می باشد.