مشتری هایی که تمایل به ارسال با تیپاکس دارن باید قبل از سفارش با مجموعه هماهنگ کنن

بدلیل محاسبه بار از طریق وزن بارهایی که وزن بالایی دارن ارسال با تیپاکس به صرفه نیست و توصیه نمیشود